همه نوشته ها با برچسب

رابرت کیوساکی خیلی جالب اشاره می کند:

رابرت کیوساکی خیلی جالب اشاره می کند:

 رابرت کیوساکی خیلی جالب اشاره می کند: اغلب مردم از ادیسون به عنوان مخترع لامپ یاد می کنند! اما این درست نیست. ادیسون لامپ را اختراع نکرد. بلکه آن را بهتر و عالی تر کرد. حتی راهی برای تولید ثروت…

ادامه مطلب