همه نوشته ها با برچسب

دو اصل مهم بدنسازی و تناسب اندام

دو اصل مهم بدنسازی و تناسب اندام

دو اصل مهم بدنسازی و تناسب اندام اصل بار اضافه اصل بار اضافه می‌گوید، فشار یا بار بیشتر از حد طبیعی روی بدن برای سازگاری با تمرینات لازم است. یعنی برای ارتقاء تناسب اندام، قدرت، یا استقامت باید بار اضافی…

ادامه مطلب