همه نوشته ها با برچسب

درک تفویض اختیار(قسمت دوم)

درک تفویض اختیار(قسمت دوم)

درک تفویض اختیار(قسمت دوم) نیاز های کار را به دقت مد نظر قرار دهید و یک ارزیابی واقعی از توانایی های نماینده پیشنهادی خود به عمل آورید. سوال هایی که باید از خود بپرسید: ?آیا زمان و منابع کافی برای…

ادامه مطلب