همه نوشته ها با برچسب

داستـان کـوتاه انگیـزشی

داستـان کـوتاه انگیـزشی

داستـان کـوتاه انگیـزشی روزی دو دانشجو از استاد خود پرسیدند: استاد اصولا منطق چیست؟ معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی می زنم؛ دو مرد پیش من می آیند. یکی تمیز و دیگری کثیف من به آن…

ادامه مطلب