همه نوشته ها با برچسب

داستان های کوتاه و آموزنده

داستان های کوتاه و آموزنده

کشاورزی در یک زمین دو دانه کاشت. یکی دانۀ نیشکر و دیگری دانۀ درخت ”نیم” که درختی گرمسیری و بسیار تلخ است. دو دانه در یک زمین واحد، آبی یکسان دریافت می داشتند. دو نهال سر بر آوردند و شروع…

ادامه مطلب

داستان های کوتاه و آموزنده

یکی از شاگردان شیوانا استاد دفاع شخصی و مبارزه تن‌ به‌ تن بود. او در عین حال در آشپزخانه مدرسه نیز کار می‌کرد تا بتواند خرج خود و خانواده‌اش را تامین کند. روزی ناگهان آن شاگرد مسلط به مبارزه، با…

ادامه مطلب