همه نوشته ها با برچسب

داستان موفقیت

داستان موفقیت

داستان موفقیت امپراطوری چای لیپتون لیپتون ۱۵ ساله یک جوان ایرلندی بود که به دلیل جنگ های داخلی از کشور خود فرار کرده بود، و پس از مدتی با ۸دلار در جیبش و بدون هیچ دوستی به نیویورک رسید. لیپتون…

ادامه مطلب