همه نوشته ها با برچسب

حرفه ای ها از این استراتژی استفاده نمیکنند…

حرفه ای ها از این استراتژی استفاده نمیکنند…

اکثر مردم فکر میکنند موقعیت برنده-برنده میتواند پایان خوب و خوشی برای مذاکره شان باشد. اما حرفه ای ها از این استراتژی استفاده نمیکنند… محققان با تحقیقی که بر روی افراد با نفوذ و ثروتمند دنیا کرده اند به نتایج…

ادامه مطلب