همه نوشته ها با برچسب

تکنیک متقاعدسازی

تکنیک متقاعدسازی

تکنیک متقاعدسازی هنگامی‌که شما حرفی درست و منطقی را به مشتری می‌زنید و جمله‌ی شما را به تمسخر می‌گیرد و ارزش حرف شما را با طنز پایین می‌آورد. ✅ روش متقاعدسازی: بهترین کار ساکت ماندن و دوباره مطرح کردن موضوع…

ادامه مطلب