همه نوشته ها با برچسب

توصیه هایی کاربردی برای مدیران

توصیه هایی کاربردی برای مدیران

توصیه هایی کاربردی برای مدیران این قسمت:  با منشی خود در تعامل باشید. قسمت اول در اختیار داشتن یک منشی یا دستیار مجرب یکی از مزیت های اصلی در کسب  و کارهای مدرن است. با این حال شاید چنین مزیتی…

ادامه مطلب