همه نوشته ها با برچسب

توصیه مهم ایمنی به خانواده ها در شروع فصل سرما برای پیشگیری از حوادث گاز

توصیه مهم ایمنی به خانواده ها در شروع فصل سرما برای پیشگیری از حوادث گاز

توصیه مهم ایمنی به خانواده ها در شروع فصل سرما برای پیشگیری از حوادث گاز (تش سوزی و گازگرفتگی و مرگ خاموش) قسمت دوم ۱۱- به سلامت و عمر مفید وسیله گازسوز مورد استفاده در محل زندگی یا کارتان، بطور…

ادامه مطلب

توصیه مهم ایمنی به خانواده ها در شروع فصل سرما برای پیشگیری از حوادث گاز

توصیه مهم ایمنی به خانواده ها در شروع فصل سرما برای پیشگیری از حوادث گاز (آتش سوزی و گازگرفتگی و مرگ خاموش) قسمت اول با فرا رسیدن فصل سرما، استفاده از وسایل گرمازا افزایش پیدا می کند و با وجودیکه…

ادامه مطلب