همه نوشته ها با برچسب

تمرکز بر روی هدف

تمرکز بر روی هدف

 تمرکز بر روی هدف کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود. در آن سوی مرغزار نشانه ی کوچکی که از درختی آویزان شده بود به چشم می خورد. جنگجوی اولی تیری را…

ادامه مطلب