همه نوشته ها با برچسب

تفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست.

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست.

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست. برای مثال کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ مکتوب دارد و فقیر است! اما کشورهای جدیدی مانند کانادا، نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند، اکنون کشورهایی…

ادامه مطلب