همه نوشته ها با برچسب

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟   ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری که معادل اصطلاح Custome Lifetime Value یا CLV یا CLTV یا LTV است، از جمله مفاهیم بسیار مهم در بازاریابی، تبلیغات و  مدیریت…

ادامه مطلب