همه نوشته ها با برچسب

تراژدی «کوچه خلوت خوشبختی» و دیدگاه فروغ فرخزاد

تراژدی «کوچه خلوت خوشبختی» و دیدگاه فروغ فرخزاد

تراژدی «کوچه خلوت خوشبختی» و دیدگاه فروغ فرخزاد چرا ما گاهی اوقات احساس شکست، احساس نارضایتی و ناخرسندی می کنیم؟ چرا با اینکه نسبت به گذشته تحصیلات بالاتر، لباس های بهتر و بهداشت وسیع تر داریم باز هم انگار در…

ادامه مطلب