همه نوشته ها با برچسب

تراژدی تبدیل خانه به گاوداری

تراژدی تبدیل خانه به گاوداری

تراژدی تبدیل خانه به گاوداری خانواده ای که می خواست خودکفا باشد یک گاو شیرده خرید و به آپارتمان خود برد. این کار خردمندانه نبود. چون آدم عاقل برای روزی دو لیتر شیرگاوی نمی خرد که ۵۰ لیتر شیر درحالی…

ادامه مطلب