همه نوشته ها با برچسب

تجارت خرما

تجارت خرما

تجارت خرما ?درحالیکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است، به دلیل نداشتن بازارهای جدید و بسته‌بندی‌های سنتی در رده هفتم صادرات این محصول قرار گرفته و کمتر از ۱۵۰ هزار تن از این محصول به ارزش کمتر از ۱۵۰…

ادامه مطلب