همه نوشته ها با برچسب

بدون افزایش حقوق به کارمندان انگیزه دهید

بدون افزایش حقوق به کارمندان انگیزه دهید(قسمت دوم)

بدون افزایش حقوق به کارمندان انگیزه دهید(قسمت دوم) ۳٫ دادن مزایا و امتیازات. کیفیت کار روزانه افراد برای آنها مهم است و آنها وقتی که روزهای کاریشان لذت‌بخش‌تر و با ارزش‌تر باشد، سخت‌تر و دقیق‌تر کار خواهند کرد. قدرت نفوذ…

ادامه مطلب

بدون افزایش حقوق به کارمندان انگیزه دهید(قسمت اول)

بدون افزایش حقوق به کارمندان انگیزه دهید(قسمت اول) شما به‌عنوان صاحب یک کسب و کار، کاپیتان تیمتان هستید. کار شما کمک کردن به تیمتان و کارمندانتان است که تا جایی که امکان دارد چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت یک…

ادامه مطلب