همه نوشته ها با برچسب

باورهای نادرست در مورد پول

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت پنجم)

 باورهای نادرست در مورد پول(قسمت پنجم) بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای وارث انباردار .!! هشتمین باور نادرست در مورد پول بهتر بود قیمت‌های خود را کاهش می‌دادم تا فروش داشتم اگر در تلاش هستید تا از طریق…

ادامه مطلب

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت چهارم)

 باورهای نادرست در مورد پول(قسمت چهارم) نحوه استفاده از ثروت است که خوشبختی می آورد ، نه خود ثروت .!! ششمین باور نادرست در مورد پول افراد ثروتمند بی‌توجه هستند بعضی از ثروتمندان از خود راضی هستند. بعضی دیگر از…

ادامه مطلب

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت سوم)

 باورهای نادرست در مورد پول(قسمت سوم) اگر حساب پول های خود را نداشته باشید آنگاه نخواهید توانست یک میلیون دلار داشته باشید .!! چهارمین باور نادرست در مورد پول این یک بازی برد- باخت است، هرکس ببرد، فرد دیگر مجبور…

ادامه مطلب

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت دوم)

 باورهای نادرست در مورد پول(قسمت دوم) ثروتمندان کسانی هستند که تولید ثروت می کنند، و باید با آن ها به خوبی رفتار کنی تا به تولید ثروت ادامه دهند .!! دومین باور نادرست در مورد پول شغلی وجود ندارد محکوم…

ادامه مطلب

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت اول)

باورهای نادرست در مورد پول(قسمت اول) اگر شما از آن دسته افرادی هستید که احساس می‌کنید به‌قدر لازم پول به دست نمی‌آورید، به‌احتمال‌زیاد در ضمیر ناخودآگاهتان برخی از باورهای محدودکننده در مورد خودتان توانایی‌تان در به دست آوردن ثروت و…

ادامه مطلب