همه نوشته ها با برچسب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

  بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش پایانی: استراتژیهای بازاریابی محلی برخی از استراتژی های تطبیقی برای شرایط محلی در نمودار مشخص شده است . استراتژی اول برنوعی از بازاریابی جهانی دلالت دارد که در آن یک نوع…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

 بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش سوم: تفکر جهانی و عملکرد محلی مثالهایی که بیان شد دلالت بر آن دارد که بازاریابی جهانی در برخی موارد میتواند به خوبی عمل کرده و موجب صرفه جویی در هزینه ها…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

 بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش دوم: تحقیقات ناکافی دلیل ناموفق بودن بیشتر برنامه های بازاریابی در بازارهای هدف برخی کشورها ، ناکافی بودن تحقیقات در این بازارهاست . کمپانی بلاک باستر که رتبهء اول را در میان…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش اول: یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهایی که قابلیت رقابت و عرضهء آنها درسطح بین المللی وجود دارد ، این است که آیا شرکتهای عرضه کنندهء این…

ادامه مطلب