همه نوشته ها با برچسب

این تکنیک های ساده می تواند به پرورش کودکان باهوش از لحاظ عاطفی کمک کند

این تکنیک های ساده می تواند به پرورش کودکان باهوش از لحاظ عاطفی کمک کند

این تکنیک های ساده می تواند به پرورش کودکان باهوش از لحاظ عاطفی کمک کند(قسمت دوم) ۲٫کودک باید طریقه درک و نامگذاری احساسات خود را داشته و جرئت ابراز آن را داشته باشد دایره لغات کودکان محدود است. لذا محققان،…

ادامه مطلب

این تکنیک های ساده می تواند به پرورش کودکان باهوش از لحاظ عاطفی کمک کند (قسمت اول):

این تکنیک های ساده می تواند به پرورش کودکان باهوش از لحاظ عاطفی کمک کند: ۱٫به کودک خود توجه کردن را بیاموزیم روابط شکلی پویا دارند. آنها از تعداد بی‌شماری تعاملات و تماسهای خرد تشکیل شده‌اند. جولی و جان گاتهام…

ادامه مطلب