همه نوشته ها با برچسب

ایران ۵ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد❗️

ایران ۵ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد❗️

ایران ۵ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد❗️ در ایران ۲‌هزار و ۶۴۰ دانشگاه وجود دارد درحالی که چین تنها ۲‌هزار و ۴۸۱ و هند هزار و ۶۲۰ دانشگاه دایر کرده است. حالا تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر…

ادامه مطلب