همه نوشته ها با برچسب

ایرانی ها بیایید یک شبه خوشبخت شویم! (5 پیشنهاد مشخص)

ایرانی ها بیایید یک شبه خوشبخت شویم! (۵ پیشنهاد مشخص)

ایرانی ها بیایید یک شبه خوشبخت شویم! (۵ پیشنهاد مشخص) ما ایرانیان از فقر و بدبختی رنج می بریم. این را من نمی گویم پای صحبت هر ایرانی که می نشینی از زمین و زمان شاکیست که هر سال دریغ…

ادامه مطلب