همه نوشته ها با برچسب

اولویت های زندگی ات را به دست فراموشی نسپار!

اولویت های زندگی ات را به دست فراموشی نسپار!

اولویت های زندگی ات را به دست فراموشی نسپار! اخیرآ یکى از دوستانم از فشار مسئولیتهاى پدر بودن مى نالید. او و زنش ده سال بود که مى خواستند به سفر بروند. آنها از سفر به مراکز فرهنگى اى چون…

ادامه مطلب