همه نوشته ها با برچسب

انواع تسهیلات ریالی بانک ها

انواع تسهیلات ریالی بانک ها

انواع تسهیلات ریالی بانک ها   قرارداد سلف: پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی به قیمت معین که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحد های تولیدی بکار گرفته میشود.   قرارداد جعاله: عقدی است که به…

ادامه مطلب