همه نوشته ها با برچسب

اصول اولیه بازاریابی چریکی

اصول اولیه بازاریابی چریکی

اصول اولیه بازاریابی چریکی اشتباهی رایج در زمینه بازاریابی آن است که فکر میکنیم این فرآیند مربوط به آینده و مشتریان بعدی ما خواهد شد ولی در بازاریابی چریکی نیمی از زمان به مشتریان فعلی اختصاص داده میشود و جمع…

ادامه مطلب