همه نوشته ها با برچسب

از تعصب رها شوید

از تعصب رها شوید

از تعصب رها شوید بسیار میشنویم که می گویند بر پایه آنچه حس  می کنیم و احساسات به ما می گویند، تصمیم بگیریم. من مخالف این موضوع نیستم و نمی گویم اینکار غلط است. اما یک مشکل اصلی در این…

ادامه مطلب