همه نوشته ها با برچسب

از اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی

از اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی

از اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران همواره ادعا داشته که «بخش خصوصی» کشور را نمایندگی می‌کند و اساساً نهادی «غیردولتی» است. یک نهاد غیردولتی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کند، بر اساس همان تعاریف لیبرالی که…

ادامه مطلب