همه نوشته ها با برچسب

اجتماعی

برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر کرمان

 نمایشگاه خودرو در سال جاری توسط شرکت بین المللی جنوبشرق کرمان و با همکاری شرکت پارس اکسون شایان برگزار خواهد شد. نمایشگاه خودرو سال جاری استان کرمان از ششم تا نهم بهمن ماه به مدت چهار روز در متراژ چهار…

ادامه مطلب