همه نوشته ها با برچسب

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت دوم)

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت دوم)

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت دوم) ۶⃣ بازار سنجی: بازار سنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. همه محصولات و خدمات و سازمان ها دارای منحنی عمر…

ادامه مطلب