همه نوشته ها با برچسب

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت اول)

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت اول)

ابعاد گوناگون بازاریابی (قسمت اول) ۱⃣ بازار گرایی: گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیر کامیاب کسی است که سازمان را با شرایط روز همگام کند و این زمانی امکان پذیر است که کارکنان و…

ادامه مطلب