همه نوشته ها با برچسب

آيا تحولات جارى در اقتصاد ايران نشان دهنده شروع رونق اقتصادى است ؟

آیا تحولات جارى در اقتصاد ایران نشان دهنده شروع رونق اقتصادى است ؟

آیا تحولات جارى در اقتصاد ایران نشان دهنده شروع رونق اقتصادى است ؟ من جمع بندى که مى خواهم در انتهاى این نوشته بکنم اول اشاره میکنم . پاسخ من منفى است . احتمال اینکه این تحولات منجر به رونق…

ادامه مطلب