همه نوشته در مجموعه

دست نوشته های حسن خیری

مرگ در میان زندگی،زندگی در میان مرگ

خوش آب و هوا ترین و خوش منظره ترین نقطه ی شهر کرمان،نزدیک به بافت قدیمی شهر و در مجاورت کوههای صاحب الزمان کرمان واقع شده است،که از جمله مناظر چشم اندازش،نظرگاه گسترده ای است از شهر کرمان.خنکایِ نسیمِ مطبوعِ…

ادامه مطلب

معامله و داد و ستد

به نام خدا معامله و داد و ستد از اولین لحظه ی به وجود آمدنش که همانا دادن کالایی به دیگری و ستاندن کالایی همسنگ با کالای داده شده بوده است،تا به امروز دستخوش تغییرات فراوانی گردیده است.احتمالاً اولین گام…

ادامه مطلب