۸ ابزار اصلی برای ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانها

 ۸ ابزار اصلی برای ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانها

بر اساس تحقیقی که از ۳۰۰۰ سازمان انجام شده،  ۸ ابزار اصلی که سازمانها برای ارزیابی و مدیریت عملکرد از آن استفاده می کنند به شرح زیر معرفی شده است :

۱- شاخصهای کلیدی عملکرد
Key Performance Indicators (KPIs)

۲- ارزیابی عملکرد
Performance Appraisal

۳- بیانیه مأموریت و چشم انداز
Mission & Vision Statement

۴- داشبوردهای مدیریتی
Management Dashboards

۵- مدیریت از راه بهبود مداوم
Lean Management

۶- بهینه کاوی و الگوبرداری
Benchmarking

۷- کارت امتیازی متوازن
Balanced Scorecards (BSC)

۸- برنامه های پاداش و تقدیر
Reward & Recognition Schemes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *