عوامل ضروری برای دوام رابطه عاشقانه

عوامل ضروری برای دوام رابطه عاشقانه

چهار ساختار روانی  عاشق_مرکوری ، عاشق_رمانتیک ، عاشق_معصوم و عاشق_مصمم ذکر شده (در پست های قبلی) تجسم الگوهای منحصر به فرد ارتباطی در روابط زوجین هستند.

بعلاوه هر ساختار روانی بطور مستمر بر سایر ساختارهای روانی اثر متقابل دارد ، در نتیجه ترکیبات متفاوت ساختارهای روانی در روابط زوجین نقاط قوت ، ضعف ، استرس ها و رضایت خاطرهای مخصوص به خود را دارند و بروز تنش ، سوء تقاهم ، کشمکش بخاطر نوع دیدگاه و تفسیر جهان پیرامون خود در رابطه زناشویی نامعمول نیست.

پرسشی که زوج ها بیشتر از هرچیزی می پرسند ::
آیا ما با هم تفاهم داریم؟
✔️ که در واقع یک پرسش اساسی برای زوج ها در آن پنهان است ، اینکه :
آیا رابطه ما می تواند دوام داشته باشد؟
✔️ پاسخ این پرسش در تعامل بین دو مفهوم “پذیرش” و “تفاهم” نهفته است و هر دوی اینها برای دوام رابطه ضروری است.

پذیرش::
برای اینکه عشقی وجود داشته باشد ، ارزش نهادن به دیگری یک شرط ضروری است ، این ارزش نهادن همان چیزی است که ما آن را پذیرش می گوییم، پذیرش بطور ضمنی یعنی ارزش قائل شدن برای نقاط شباهت ، تفاوت ، محاسن و معایب محبوب

تفاهم::
شرط ضروری دیگر برای دوام رابطه عاشقانه زوجین تفاهم است.تفاهم یعنی از کسی خوشمان بیاید. ما معمولا  موقعی از کسی خوشمان می آید که وجه تشابهی بین خودمان با او می بینیم ، یا وقتی آن شخص نیاز مهمی را که داریم برطرف می کند و باعث رضایت خاطرمان می شود.
از این رو “شباهت و رضایت” دو وجه تفاهم هستند؛ یعنی هردو وجه در رابطه ای وجو داشته باشدمی توان گفت که در آن رابطه تفاهم برقرار است.

دکتر سهیل رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *