اصول مدیریت نوین

اصول مدیریت نوین

🔴در حال حاضر مدیریت یک اصل مهم و غیر قابل انکار در پیشرفت یک جامعه به حساب می آید.

🔻مدیریتی که بتواند پاسخ گوی تمام یا اکثر سلیقه ها باشد وبا کمترین هزینه،بیشترین سوددهی را به ارمغان آورد. مدیریتی که سازنده و هدفمند است.

🔻یک مدیر باید بتواند روابط بین زیرمجموعه اش را کنترل و ارزیابی کند و پاسخ مناسب به نیازها، هم از جهات مادی و ساختاری و هم از جهات فکری و روحی به رده های پایین تر ارائه دهد.

🔶برای یک مدیر مناسب نیاز به یک سازماندهی مناسب است. سازماندهی یعنی ایجاد نظم ،ترتیب و تقسیم کار میان نیروهاست. دو نمونه نحوه ی مدیریت وجود دارد:

🔻۱-مدیریت متمرکز:یعنی کلیه ی تصمیم های مهم در سطح مدیران عالی اتخاذ می شود.

🔻۲-مدیریت غیر متمرکز:که با تفویض اختیار،فرصت تصمیم گیری را برای سطوح پایین تر سازمان ایجاد می کند.

🔸هرچه تمرکز بیشتر باشد،ارتفاع ساخت سازمان افزایش می یابد و در مقابل با کاهش تمرکز، ارتفاع ساخت سازمان کاهش می یابد. با افزایش توانایی مدیران و توسعه ی حیطه ی نظارت آن ها ارتفاع سازمان کاهش می یابد و مدیریت غیر متمرکز می­شود.

🔶ویژگی های اصول مدیریتی نوین:

🔸۱-خط فرمان(ساخت سازمان)کوتاه است. سازمان با حذف سطوح مدیریتی غیرضروری در برابرتهدیدات محیطی مقاوم می­شود.

🔸۲-کاهش وحدت فرماندهی یعنی با استفاده از تیم های ترکیبی مدیریتی واتخاذ تصمیم در سطوح پایین تر یک سازمان.

🔸۳-گسترش حیطه ی کنترل و نظارت. یعنی خط فرمان کوتاه تر میشود و اهتمام به توانمند سازی کارکنان و سطوح مدیریتی پایین تر اولویت می یابد.

🔸۴-افزایش تفویض اختیار و توانمند سازی سطوح پایین تر مدیریتی .مدیران در سازمان پیشرو با تفویض اختیار بیشتر به سطوح پایین تر،زمینه ی افزایش توانمندی آنان در اخذ تصمیم در مورد مسائل کاری خودشان را فراهم می آورند تا بدین ترتیب راهکارها و طرق بیشتری،در سطوح پایین مدیریت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند و تصمیمات بهتری اخذ شوند.
به عنوان مثال یک دولت را در نظر بگیرید،وقتی دولت از تمرکز تصمیم گیری خود بکاهد وتفویض اختیار به استانداری ها کند،هر استانداری می­تواند به ضرورت و به نیاز شرایط اداره ی خود وارد عمل شود و اقدام به تصمیم گیری مجزا و مناسب شرایط حال خود کند. مثلا در امر استخدام و جذب نیروی کار میتواند تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت مستقل و کاملا هدفمند و دقیق برآورد کند و اقدام به جذب نماید.

🔸۵-افزایش عدم تمرکز همراه با کنترل متمرکز ،در عین حال که توانمند سازی به افزایش عدم تمرکز در سازمان کمک می کند،پیشرفت در اصول فیزیکی و سیستم های مدیریتی امکان کنترل متمرکز را افزایش می­دهد.

🔻در اصول مدیریتی نوین شخص جایگاه ویژه ای دارد و اهتمام به استفاده از نیروی کاری مسئولیت پذیر و موافق روند کلی سازمان ودارای توانایی های بالقوه و بالفعل،در ایفای مسئولیت خود در اولویت قرار می­گیرد. هرچه سازمان افقی تر باشد،یعنی طول رابطه ی مدیران عالی با مدیران سطوح پایین تر سازمان کم باشد،سازمان میتواند قابلیت های اجرایی خود را افزایش دهد. مدیریت کنونی ایجاب می­کند تا فرماندهی متمرکز جای خود را به فرماندهی غیر متمرکز بدهد. یعنی تصمیم گیری های قابل اخذ،از راس به سطوح پایین تر انتقال یابد و مدیریت عالی به عنوان رهبر و هدایت کننده و ناظر اصلی سازمان ایفای نقش کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *