اصول مدیریت نوین

اصول مدیریت نوین

?در حال حاضر مدیریت یک اصل مهم و غیر قابل انکار در پیشرفت یک جامعه به حساب می آید.

?مدیریتی که بتواند پاسخ گوی تمام یا اکثر سلیقه ها باشد وبا کمترین هزینه،بیشترین سوددهی را به ارمغان آورد. مدیریتی که سازنده و هدفمند است.

?یک مدیر باید بتواند روابط بین زیرمجموعه اش را کنترل و ارزیابی کند و پاسخ مناسب به نیازها، هم از جهات مادی و ساختاری و هم از جهات فکری و روحی به رده های پایین تر ارائه دهد.

?برای یک مدیر مناسب نیاز به یک سازماندهی مناسب است. سازماندهی یعنی ایجاد نظم ،ترتیب و تقسیم کار میان نیروهاست. دو نمونه نحوه ی مدیریت وجود دارد:

?۱-مدیریت متمرکز:یعنی کلیه ی تصمیم های مهم در سطح مدیران عالی اتخاذ می شود.

?۲-مدیریت غیر متمرکز:که با تفویض اختیار،فرصت تصمیم گیری را برای سطوح پایین تر سازمان ایجاد می کند.

?هرچه تمرکز بیشتر باشد،ارتفاع ساخت سازمان افزایش می یابد و در مقابل با کاهش تمرکز، ارتفاع ساخت سازمان کاهش می یابد. با افزایش توانایی مدیران و توسعه ی حیطه ی نظارت آن ها ارتفاع سازمان کاهش می یابد و مدیریت غیر متمرکز می­شود.

?ویژگی های اصول مدیریتی نوین:

?۱-خط فرمان(ساخت سازمان)کوتاه است. سازمان با حذف سطوح مدیریتی غیرضروری در برابرتهدیدات محیطی مقاوم می­شود.

?۲-کاهش وحدت فرماندهی یعنی با استفاده از تیم های ترکیبی مدیریتی واتخاذ تصمیم در سطوح پایین تر یک سازمان.

?۳-گسترش حیطه ی کنترل و نظارت. یعنی خط فرمان کوتاه تر میشود و اهتمام به توانمند سازی کارکنان و سطوح مدیریتی پایین تر اولویت می یابد.

?۴-افزایش تفویض اختیار و توانمند سازی سطوح پایین تر مدیریتی .مدیران در سازمان پیشرو با تفویض اختیار بیشتر به سطوح پایین تر،زمینه ی افزایش توانمندی آنان در اخذ تصمیم در مورد مسائل کاری خودشان را فراهم می آورند تا بدین ترتیب راهکارها و طرق بیشتری،در سطوح پایین مدیریت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند و تصمیمات بهتری اخذ شوند.
به عنوان مثال یک دولت را در نظر بگیرید،وقتی دولت از تمرکز تصمیم گیری خود بکاهد وتفویض اختیار به استانداری ها کند،هر استانداری می­تواند به ضرورت و به نیاز شرایط اداره ی خود وارد عمل شود و اقدام به تصمیم گیری مجزا و مناسب شرایط حال خود کند. مثلا در امر استخدام و جذب نیروی کار میتواند تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت مستقل و کاملا هدفمند و دقیق برآورد کند و اقدام به جذب نماید.

?۵-افزایش عدم تمرکز همراه با کنترل متمرکز ،در عین حال که توانمند سازی به افزایش عدم تمرکز در سازمان کمک می کند،پیشرفت در اصول فیزیکی و سیستم های مدیریتی امکان کنترل متمرکز را افزایش می­دهد.

?در اصول مدیریتی نوین شخص جایگاه ویژه ای دارد و اهتمام به استفاده از نیروی کاری مسئولیت پذیر و موافق روند کلی سازمان ودارای توانایی های بالقوه و بالفعل،در ایفای مسئولیت خود در اولویت قرار می­گیرد. هرچه سازمان افقی تر باشد،یعنی طول رابطه ی مدیران عالی با مدیران سطوح پایین تر سازمان کم باشد،سازمان میتواند قابلیت های اجرایی خود را افزایش دهد. مدیریت کنونی ایجاب می­کند تا فرماندهی متمرکز جای خود را به فرماندهی غیر متمرکز بدهد. یعنی تصمیم گیری های قابل اخذ،از راس به سطوح پایین تر انتقال یابد و مدیریت عالی به عنوان رهبر و هدایت کننده و ناظر اصلی سازمان ایفای نقش کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *