• 11

کاشی سرای یزد - اقبال

بانک جامع اطلاعات شهری کرمان ،رشتاک

کاشی سرای یزد (شهرکرمان)
لوازم بهداشتی ساختمان

***

  • ساعت کاری صبح: 8 الی 13
  • ساعت کاری عصر: 16 الی 20:30
  • ایام تعطیل: بسته
  • آدرس: خیابان اقبال نبش کوچه شماره 3
آدرس آگهی

با مدیریت محمد حسن باغ گندمی

تماس

Loading...
 

آگهی های مشابه