• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

قنادی عسل بانو - والفجر شمالی

بانک جامع اطلاعات شهری کرمان ،رشتاک

شیرینی عسل بانو (شهرکرمان)
قنادی عسل بانو : تهیه و توزیع انواع سوغات کرمان ،شیرینی های سنتی کرمان
 کلمپه،کماچ سهن، شیرینی خانگی،قاووت (قوتو)
کیکهای تولد،کیک های نامزدی

تعطیل شده است

آدرس آگهی

با مدیریت خانم معارف دوست

تماس

Loading...
 

آگهی های مشابه