• 1

فرش وموکت پارس - آیت ا...صالحی

فرش و موکت پارس در کرمان و در بانک شهری کرمان “رشتاک”

***

  • ساعت کاری صبح :: 8 الی 13
  • ساعت کاری عصر :: 16 الی 21:30
  • ایام تعطیل :: بسته
  • شماره تماس :: 0343-32534286
  • آدرس :: کرمان - خیابان آیت الله صالحی مقابل بانک ملت
آدرس آگهی

با مدیریت محمد شادروان

تماس

Loading...
 

آگهی های مشابه