• 1

ایزوگام شرق - 24 آذر

بانک جامع اطلاعات شهری کرمان ،رشتاک

ایزوگام شرق (شهرکرمان)

برداشتن کاهگل با شیب بندی وسیمان کاری

***

  • ساعت کار: 8 الی 20
  • ایام تعطیل: بسته
  • آدرس: خیابان بهمنیار - نبش کوچه 32
آدرس آگهی

آگهی های مشابه